Stabilność. Powtarzalność. Jakość

Tektury przyjazne dla środowiska

Mayr-Melnhof Group

Tektury Arktika®

Arktika® to idealne podłoże dla nieszablonowego wzornictwa opakowań. Gładkość, jasność i drukowność tej wysokogatunkowej tektury zapewnia Państwa opakowaniom elegancki wygląd. Arktika® umożliwia zastosowanie rozmaitych technik uszlachetniania, dzięki czemu Państwa opakowanie będzie się wyróżniało na półce.

Tektury Alaska® Plus

Alaska® Plus stanowi znaczący postęp w dziedzinie obniżania gramatury. Oferuje zwiększoną wydajność, jednocześnie zachowując swoją niezawodność podczas druku, przerobu i pakowania. Mniejsze zużycie surowców oraz redukcja odpadów czynią ją produktem niezwykle przyjaznym dla środowiska.

Zastosowanie tektury

Tektura na opakowania konsumenckie Arktika® i Alaska® Plus zaspokaja potrzeby rynkowe związane z wieloma zastosowaniami.

Poradnik o tekturach powlekanych

Nasz poradnik ma na celu zapewnienie wsparcia w uzyskaniu najlepszych efektów druku i wykorzystania naszych kartonów. W poradniku koncentrujemy się na produkowanych przez nas tekturach do opakowań składanych – Arktika® i Alaska® Plus. Zawarte w nim są między innymi informacje o warunkach magazynowania, zalecenia do druku i dostępne formaty.